• Muhammed Aksu, 0542 255 61 45

Ana Tema: Türk Dünyasında Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Politikaları

Alt Temalar

 • Karşılaştırmalı Kamu Politikaları
 • Kamu Yönetimi Aktörleri
 • Kamu Yönetiminde Güvenlik
 • Demokrasi ve Siyasal Katılım
 • Göç ve Kentleşme Politikaları
 • Kamu Yönetiminde Etik

1) Karşılaştırmalı Kamu Politikaları

 • Geleneksel Kamu Yönetimi Anlayışı
 • Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı
 • Halkla İlişkiler ve Örgütlenme Modelleri
 • Vergi Politikası
 • Sağlık Politikası
 • Sosyal Politika
 • Kamu Reform Politikaları

2) Kamu Yönetimi Aktörleri

 • Merkezi Yönetim
 • Yerel Yönetimler ve Özerklik
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Çok Uluslu Şirketler
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağımsız İdari Otoriteler

3) Kamu Yönetiminde Güvenlik

 • Siber Güvenlik ve İşbirliği
 • E-devlet Uygulamaları
 • Kolluk Kuvvetleri
 • İçişleri ve Güvenlik Politikası

4) Demokrasi ve Siyasal Katılım

 • Anayasal Sistem Karşılaştırmaları
 • Demokratik Yönetim Krizleri
 • Kamu Yönetiminde Siyasal Katılım
 • Yönetişim - Katmanlı Yönetişim

5) Göç ve Kentleşme Politikaları

 • Çevre Politikaları
 • Göç ve Kentleşme
 • Afet Yönetimi
 • Göç Yönetişimi
 • Göç ve Ülkeler Arası İşbirliği
 • Karşılaştırmalı Çevre Yönetimleri
 • Kentsel Politikalar
 • Kent ve Mekan Analizi
 • Sanayileşme, Kent ve Kentlileşme

6) Kamu Yönetiminde Etik

 • Kamu Yönetiminde Etik Tartışmaları
 • Kamu Yönetiminde Etik Kuramları
 • Kamu Yönetimi Personeli ve Çalışma Disiplini

TEMA VE ALT BAŞLIKLAR